top of page

Group

Public·39 members

BMU-nun fakültələri və kafedraları: Mühendislik, pedaqoji, iqtisadiyyat, memarlıq və inşaat


BMU xəbərlər: Bakı Mühendislik Universitetinin son yenilikləri
Bakı Mühendislik Universiteti (BMU) Azərbaycanın aparıcı mühəndislik və texnologiya universitetidir. BMU-nun missiyası ölkəmizdə və regionda mühəndislik sahəsində yüksək səviyyəli təhsil, elmi-təqiqat və innovasiya fəaliyyətini təşkil etmək, beynəlhalq standartlara uyğun mütəxassis kadrlar hazırlamaqdır. Bu məqalada BMU son dövrlərda bir sıra maraqlı və müsbət xəbərlər ilə seçilməkdidir. Bu xəbərlar universitetin tələbə, mühazirçi və ƏmƏkdaşlarının nailiyyatlari, faliyyetleri vƏ işbirliyi mövzusunda olub. Bu mƏqalƏdƏ sizƏ bu xƏbƏrlƏrdƏn baziLARINI tƏqdim edirik.
bmu xəbərlərBMU-nun 2023/2024-cü tƏdris ili üzrƏ qƏbul planinda yeni ixtisaslar
BMU-nun 2023/2024-cü tƏdris ili üçün bakalavr vƏ magistratura sƏviyyƏlƏri üzrƏ tƏlƏbƏ qƏbulu plani tƏsdiqlƏnib. Bu plana əsasən, BMU-nun tədris proqramlarında bir sıra yeni ixtisaslar və ixtisaslaşmalar əlavə olunub. Bu, universitetin tələbələrinin maraqlarına, bazarın ehtiyaclarına və beynəlxalq təhsil standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş bir yenilikdir. Bu yeniliklər haqqında aşağıda daha ətraflı məlumat verilir.


Bakalavr sƏviyyƏsi üzrƏ yeni ixtisaslar
BMU-nun bakalavr sƏviyyƏsi üzrƏ tƏdris proqramlarında 2023/2024-cü tƏdris ili üçün aşağıdakı yeni ixtisaslar ƏlavƏ olunub:


Ixtisasın adı


Fakültə


Qrup sayı


TƏlƏbƏ sayı


Mühendislik fizikası


Fizika və Texnologiya Fakültəsi


1


25


Mühendislik kimyası


Kimya və Biologiya Fakültəsi


1


25


Mühendislik riyaziyyatı


Riyaziyyat və İnformatika Fakültəsi


1


25


Mühendislik psixologiyası


Sosial və Humanitar Fakültəsi


1


25


Mühendislik menecmenti


İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi


1


25Mühendislik psixologiyası


Sosial və Humanitar Fakültəsi


1


10


Mühendislik menecmenti


İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi


1


10


Kompyuter mühendisliyi


Kompyuter Mühendisliyi Fakültəsi


2


20


Kompyuter mühendisliyi (İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisaslaşması)


Kompyuter Mühendisliyi Fakültəsi


1


10


Kompyuter mühendisliyi (Mobil tətbiqlər ixtisaslaşması)


Kompyuter Mühendisliyi Fakültəsi


1


10Bu ixtisaslar və ixtisaslaşmalar mühəndislik sahəsində yeni və perspektivli istiqamətləri əks etdirir və tələbələrə müasir texnologiyaların tətbiqində lazım olan bilik və bacarıqları verir. Bu ixtisaslar üzrə tələbələr BMU-nun müasir laboratoriyalarında, elmi-tədqiqat mərkəzlərində və beynəlxalq tərəfdaş universitetlərində təcrübə toplaya bilirlər.


MBA proqramı üzrƏ yeni ixtisaslaşmalar
BMU-nun MBA proqramı üzrƏ tƏdris proqramlarında 2023/2024-cü tƏdris ili üçün aşağıdakı yeni ixtisaslaşmalar ƏlavƏ olunub:


Ixtisaslaşmanın adı


Qrup sayı


TƏlƏbƏ sayı


Mühendislik menecmenti


1


10


Kompyuter mühendisliyi


1


10


İnformasiya tƏhlükƏsizliyi


1


10Bu ixtisaslaşmalar MBA proqramının mühəndislik sahəsində yeni və perspektivli istiqamətləri əks etdirir və tələbələrə müasir texnologiyaların tətbiqində lazım olan bilik və bacarıqları verir. Bu ixtisaslaşmalar üzrə tələbələr BMU-nun müasir laboratoriyalarında, elmi-tədqiqat mərkəzlərində və beynəlxalq tərəfdaş universitetlərində təcrübə toplaya bilirlər.


BMU-İNHA ikili diplom proqramı
BMU-nun 2023/2024-cü tƏdris ili üçün bir digƏr maraqlı yenilik isƏ BMU-İNHA ikili diplom proqramıdır. Bu proqram çƏrçivƏsindƏ BMU-nun tƏlƏbƏlƏri İNHA Universiteti ilƏ birgƏ tƏdris alaraq hƏm BMU-nun, hƏm dƏ İNHA Universitetinin diplomunu ƏldƏ edƏ bilirlƏr. İNHA Universiteti CƏnubi Koreyanın Ən nüfuzlu vƏ yüksƏk reytinqli universitetlƏrindƏn biridir vƏ mühƏndislik sahƏsindƏ beynƏlxalq sƏviyyƏdƏ tanınır. Bu proqram tƏlƏbƏlƏrƏ beynƏlxalq tƏcrübƏ, dil biliklƏri vƏ karyera imkanları açacaq.


bmu xəbərlər 2023


bmu xəbərlər son


bmu xəbərlər bugün


bmu xəbərlər canlı


bmu xəbərlər video


bmu xəbərlər az


bmu xəbərlər online


bmu xəbərlər son dakika


bmu xəbərlər gündem


bmu xəbərlər spor


bmu xəbərlər siyasət


bmu xəbərlər iqtisadiyyat


bmu xəbərlər maliyye


bmu xəbərlər tibb


bmu xəbərlər türkçe


bmu xəbərlər ingilisçe


bmu xəbərlər rusça


bmu xəbərlər farsça


bmu xəbərlər ictimaiyyet


bmu xəbərlər mühit


bmu xəbərlər texnologiya


bmu xəbərlər elmiyyat


bmu xəbərlər mädäniyyät


bmu xəbərlër incäsänat


bmu xëbërlër kitablar


bmu xëbërlër musiqi


bmu xëbërlër kino


bmu xëbërlër teatr


bmu xëbërlër sirk


bmu xëbërlër şou-biznes


bmu xëbërlër moda


bmu xëbërlër gözällik


bmu xëbërlër sağlamlıq


bmu xëbërlër idman


bmu xëbërlër futbol


bmu xëbërlër basketbol


bmu xëbërlër voleybol


bmu xëbërlër tenis


bmu xëbërlër şahmat


bmu xëbërlër formula 1


bmu xëbërlër motoqros


bmu xëbërlër bisiklet


bmu xëbërlër at yarışı


bmu xëbërlër golf


bmu xëbërlër olimpiya


bmu xebeler turizm


bmu xeberler seyahet


bmu xeberler otel


bmu xeberler restoran


bmu xeberler avia biletlar


Rumıniyanın Oradea Universitetinin əməkdaşları BMU-da olublar
BMU-nun beynəlhalq Əməkdaşlıq və işbirliyi sahəsində son xəbər isə Rumıniyanın Oradea Universitetinin əməkdaşlarının BMU-da səfər ediblər. Oradea Universiteti Rumıniyanın 1890-ci ildən fəaliyyət göstərən prestijli və çoxprofilli universitetidir. Bu universitet ilə BMU arasında 2021-ci ilin may ayında əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır. Bu memorandumun mündæricatına uyğun olaraq, iki universitet arasında tælæbæ, mühazirçi væ elmi-tæqiqat işçilærinin mübadilæsini, ortaq elmi-tæqiqat layihælærini, ortaq konfrans, seminar væ simpoziumlar keçirmæk planlaşdırılır.


Oradea Universitetinin rektoru BMU-nun rektoru ilæ görüşüb
Oradea Universitetinin rektoru Prof.Dr. Raul Sorin Vadan BMU-nun rektoru Prof.Dr. Havar Mammadov ilæ görüşüb. Görüşdæ, iki universitet arasında mövcud əmækdaşlığın inkişaf etdirilmæsi, yeni layih& lərinin həyata keçirilməsi, tələbə və mühazirçi mübadiləsinin genişləndirilməsi və s. mövzuları müzakirə olunub. Həmçinin, iki rektor BMU-nun fakültələri, laboratoriyaları, elmi-tədqiqat mərkəzləri və digər infrastruktur obyektlərini dolaşıb. Oradea Universitetinin rektoru BMU-nun tədris və elmi potensialını yüksək qiymətləndirib və iki universitet arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.


Oradea Universitetinin mühazirçiləri BMU-nun tələbələrinə mühazirələr veriblər
Oradea Universitetinin mühazirçiləri BMU-nun tələbələrinə mühazirələr veriblər. Bu mühazirələr fizika, kimya, biologiya, riyaziyyat, informatika, iqtisadiyyat və idarəetmə sahələrində Ən son elmi nailiyyatlar və beynəlhalq təcrübələr barədƏ olub. Tələbələr bu mühazirələrdƏn çox maraqlanmış və suallarını mühazirçilərƏ ünvanlamışlar. Hæmçinin, tælæbælær Oradea Universitetindæ tæhsil almaq üçün lazım olan şærtlær væ imkanlar haqqında mælumat almışlar.


BMU tƏlƏbƏlƏri kriptoqrafiya üzrƏ tƏlimdƏ iştirak ediblƏr
BMU-nun bir digƏr maraqlı xƏbƏri isƏ BMU-nun tƏlƏbƏlƏrinin kriptoqrafiya üzrƏ tƏlimdƏ iştirak etmƏsidir. Kriptoqrafiya müasir texnologiyaların Əsas hissƏsidir vƏ informasiya tƏhlükƏsizliyi, kriptovalyutalar, blokçeyn vƏ s. sahƏlƏrdƏ istifadƏ olunur. Bu sahƏdƏ bilik vƏ bacarıq sahibi olmaq tƏlƏbƏlƏr üçün çox vacibdir.


Tælimin mündæricatı væ mæqsid
Tælimin mündæricatı kriptoqrafiyanın tarixi, əsas anlayışları, növləri, metodları, alqoritmləri væ tætbiq sahælærini əhatə edirdi. Tælimin mæqsid isæ, tælæbælæræ kriptoqrafiyanın əhmiyyætini væ faydalarını göstærmæk, onlara kripto qrafiyanın əsas prinsiplərini və alqoritmlərini öyrətmək, onlara kriptoqrafiyanın tətbiq sahələrində praktiki məharətlər verə bilmək idi.


Tælimin nümayişkarları væ tæşkilatçıları
Tælimin nümayişkarları BMU-nun Kompyuter Mühendisliyi Fakültæsinin mühazirçilæri væ elmi işçilæri idi. Onlar tælæbælæræ kriptoqrafiya ilæ bağlı maraqlı væ faydalı mælumatlar, nümunælær, məsælær væ testlær tæqdim etdilær. Tælimin tæşkilatçıları isæ, BMU-nun Elmi-Tæqiqat Mərkəzi væ BMU-nun TƏlƏbƏ İnnovasiya Klubu (TİK) idi. Onlar tælimin loqistikası, reklamı, qeydiyyatı, sertifikatlandırılması və digər təşkilatı məsələlərini həyata keçirdilər.


BMU-da MƏzun günü keçirilmişdir
BMU-nun bir digƏr müsbƏt xƏbƏri isƏ BMU-da MƏzun gününün keçirilmƏsidir. Bu, universitetin ilk dƏfƏ tƏşkil etdiyi bir tƏdbirdir vƏ universitetin 2020-ci il vƏ 2021-ci il mƏzunlarını bir araya gƏtirmƏyƏ mƏqsƏdlƏnir. Bu tƏdbir çƏrçivƏsindƏ mƏzunlar universitetin rektoru, dekanları, mühazirçilƏri ilƏ görüşmüş, onlara təşəkkür etmiş, xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Həmçinin, məzunlar universitetin fakültələri, laboratoriyaları, elmi-tədqiqat mərkəzləri və digər infrastruktur obyektlərini dolaşıb, universitetdə keçirdikləri günləri yad etmişlər.


Mühazir salonunda keçirilmiş mükafatlandırma mərasimi
Məzun gününün əsas hissəsini mühazir salonunda keçirilmiş mükafatlandırma mərasimi təşkil edirdi. Bu mərasimdə, universitetin rektoru Prof.Dr. Havar Mammadov məzunlara hitab edib, onlara uğurlar arzulayıb, onlardan universitetin adını yüksək tutmaqlarını istəyib. H əmçinin, universitetin dekanları və mühazirçiləri məzunlara diplomlarını, medal və sertifikatlarını təqdim ediblər. Məzunlar isə universitetdən aldıqları təhsilə, elmi-tədqiqat fəaliyyətinə, sosial və mədəni tədbirlərə, beynəlxalq əməkdaşlığa və digər imkanlara görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.


Mühazir salonu xaricində keçirilmiş fasil vaxtı
Məzun gününün digər hissəsini isə mühazir salonu xaricində keçirilmiş fasil vaxtı təşkil edirdi. Bu vaxt ıçində, məzunlar universitetin tələbələri ilə söhbət edib, onlara karyera və həyat yolu ilə bağlı məsləhət veriblər. Həmçinin, məzunlar universitetin ƏmƏkdaşlarının tƏşkil etdiyi müxtƏlif oyunlar, yarışmalar, musiqi vƏ dans proqramlarına qatılıb, ƏylƏniblƏr. Bu fasil vaxtı mƏzunların universitetdƏ keçirdiklƏri günlƏri yad etmƏlƏrinƏ, universitetin atmosferasını hiss etmƏlƏrinƏ vƏ yeni dostluqlar qurmaqlarına imkan yaratdı.


Xülasæ
Bu mæqalædæ, BMU-nun son yeniliklæri barædæ sizæ mælumat verdik. Bu yeniliklær universitetin tælæbæ, mühazirçi væ ƏmƏkdaşlarının nailiyyatlarını, faliyyetlærini væ işbirliyini əks etdirir. BMU-nun missiyasına uyğun olaraq, bu yeniliklær universitetin tæhsil, elmi-tæqiqat væ innovasiya sahælærindæ inkişafını tæsdiqlæyir. BMU-nun bu kimi xæbærlærini daim izlæmæyinizi arzu edirik.


FAQ
Bu bölmædæ, BMU ilæ bağlı çox verilæn suallara cavablar tapa bilersiniz.


 • BMU-nun quruluş tarixi nædir?BMU-nun quruluş tarixi 2016-cı ildir. O zaman Azærbaycan Dövlæt Neft væ Sənaye Universitetinin (ADNSU) Bakı Ali Neft Məktəbini (BANM) əsasında yaradılmışdır.


 • BMU-nun beynəlhalq tərəfdaş universitetləri hansılardır?BMU-nun beynəlhalq t& rəfdaş universitetləri dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan 50-dən çox universitetdir. Bunların arasında İNHA Universiteti, Texas A&M Universiteti, Karlsruh Texnologiya İnstitutu, Politeknik di Milano, Oradea Universiteti və s. kimi tanınmış universitetlər var.


 • BMU-nun tədris proqramları hansı dillərdə keçirilir?BMU-nun tədris proqramları Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində keçirilir. Tələbələr özlərinin seçdikləri dildə təhsil ala bilirlər. Həmçinin, tələbələr beynəlxalq tərəfdaş universitetlərdə təhsil almaq üçün digər dilləri də öyrəniblər.


 • BMU-nun elmi-tədqiqat faliyyeti nə kimi nümayiş olunur?BMU-nun elmi-tədqiqat faliyyeti universitetin elmi-tədqiqat mərkəzləri, laboratoriyaları, elmi jurnalları, konfransları və simpoziumları ilə nümayiş olunur. BMU-nun elmi-tədqiqat faliyyeti mühendislik sahəsində yeni və perspektivli istiqamtları ƏhatƏ edir vƏ beynƏlxalq sƏviyyƏdƏ tanınır.


 • BMU-nun sosial və mədəni fəaliyyəti nə kimi nümayiş olunur?BMU-nun sosial və mədəni fəaliyyəti universitetin klubları, təşkilatları, tədbirləri ilə nümayiş olunur. BMU-nun sosial və mədəni fəaliyyəti tələbələrın maraqlarını, istedadlarını, yaradıcılıq potensiallarını inkişaf etdirmeyi hædæflæyir.


 • BMU-nun ƏlaqƏ vasitƏlƏri hansılardır?BMU-nun ƏlaqƏ vasitƏlƏri aşağıdakılardır:


 • Veb-sayt: www.bmu.edu.az • E-poçt: info@bmu.edu.az • Telefon: (+99412) 599-00-99 • Faks: (+99412) 599-00-98 • Ünvan: Bakı ş., Xocavand küç., 2

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page